Salmon Sashimi
September 16, 2016
Tako Sashimi
September 16, 2016

Ni-Hotate Sashimi